PRIPRAVUJEME LÍDROV BUDÚCNOSTI


KVALITNÉ MANAŽÉRSKE VZDELANIE V OBLASTIACH FINANCIÍ, MARKETINGU, PERSONALISTIKY, STRATÉGIE, INFORMATIKY, PROJEKTOV A PODNIKANIAFakulta managementu ponúka:

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY

Až 80 % denných študentov FM UK sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž v zahraničí. V medzinárodnej mobilite sme najaktívnejšia fakulta na Slovensku.

PREPOJENIE NA PRAX

Pre úspech absolventov je nevyhnutné prepájať vzdelávanie s praxou, a to aj formou praktických prednášok manažérov a špecialistov, či zapájaním študentov do riešení praktických zadaní a projektov.

ŠTÚDIUM EXTERNOU FORMOU

Externé štúdium je na Fakulte managementu UK prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú alebo podnikajú. Večerná alebo víkendová forma, v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Prijímacie skúšky, ako aj možnosti prijatia bez prijímačiek

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

Informácie o kritériách prijímania a o spôsobe podania prihlášky na štúdium.

ODBER NEWSLETTERA 

Uvedením e-mailu sa príhlásite k odberu informácií o aktualitách a ponukách Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súhlasíte so zasielaním e-mailových správ a podľa podľa zákona 147/2001 Z.z . o reklame, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedenie e-mailu je dobrovoľné a prihlásenie k odberu informačných e-mailov z Fakulty managementu je súčasne prehlásenie súhlasu k spracovaniu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu e-mailovej adresy a zdieľanie tejto adresy pracovníkom Fakulty managementy Univerzity Komenského v Bratislave pre účely zasielania informácií elektronickou formou.

Súhlas je povinný. Nesprávne uvedený e-mail.
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Pri odoslaní došlo ku chybe.