HARMONOGRAM AKTIVÍT A UDALOSTÍ

MÁJ-JÚN

2018

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE, ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Statnice FMUK

JÚN-JÚL

2018

PROMÓCIE MAGISTERSKÉHO STUPŇA ŠTÚDIA

Promocie FMUK

AUGUST

2018

UZAVRETIE PRIHLÁŠOK NA EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA

Externe prihlasky

SEPTEMBER

2018

ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

Zaspis FMUK

24. SEPT

2018

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 100. AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

vyrocie 100. UK

26.-27. SEPT

2018

AMOSFEST - CELOUNIVERZITNÉ ŠPORTOVO-ZÁBAVNO-HUDOBNÉ PODUJATIE

AmosFest 2018