HARMONOGRAM AKTIVÍT A UDALOSTÍ

OKT-DEC

2018

EXKURZIE DO FIRIEM VEDECKÉHO PARKU UK

8. NOV

2018

KVAPKA KRIVI NA FM UK

19.-21. NOV

2018

MINIERASMUS NA FM UK - STREDOŠKOLÁCI NA FM UK

22. NOV

2018

BEÁNIA FAKULTY MANAGEMENTU UK 2018

23. NOV

2018

ŠPORTOVÝ DEŇ FM UK

12. DEC

2018

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA


SPOMIENKY